Świetlice

Fundacja prowadzi świetlice środowiskowe – na razie tylko w gminie Konopnica: w Stasinie, w Motyczu i w Konopnicy. Zdjęcia można obejrzeć w galerii.

Stasin

Świetlica środowiskowa działająca w Szkole Podstawowej w Stasinie obejmuje swą opieką ok. 50 dzieci z klas 0-VI. Głównym celem naszego działania jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej, pomoc w nauce, stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań oraz indywidualnych uzdolnień. W ramach „walki z nudą” proponujemy naszym podopiecznym różnego rodzaju zajęcia. Stałymi punktami tygodnia są:

  • wspólne czytanie książek
  • zajęcia komputerowe 
  • kuchenne rewolucje 
  • zajęcia plastyczne 
  • zajęcia sportowe 

Poza stałymi punktami w tygodniu, w odpowiedzi na potrzeby naszych podopiecznych modyfikujemy zajęcia tak, aby każde z dzieci znalazło coś atrakcyjnego dla siebie. Zajęcia w grupie zróżnicowanej wiekowo uczą dzieci współdziałania, otwartości, wrażliwości na potrzeby innych. Starsi uczą się pomagać młodszym, młodsi uczą się szacunku do starszych. Wspólnym przedsięwzięciem naszych podopiecznych i jednocześnie sprawdzianem naszej współpracy było przygotowanie inscenizacji Jasełek. Zaangażowanie dzieci i rodziców (przygotowanie strojów, dowożenie na próby) dało owoc w postaci pięknego barwnego przedstawienia, z którym wystąpiliśmy w Kościele Parafialnym w Konopnicy oraz w Domu Seniora w Lublinie.

Reklama